Консултантски услуги:

Фирма "Гея '99" предлага няколко вида консултантски услуги, свързани със следните лабораторни дейности и методологии:

1. Разработка на концепции и планове за конструиране и оборудване на лаборатории.

2. Избор на подходяща апаратура, инструменти и съответните аксесоари и консумативи (съгласно изисквания, спецификации и приложения посочени от клиента).

3. Поддръжка, обновяване, ремонт и надграждане на съществуващи лаборатории.

4. Внедряване и разработване на лабораторни методики.

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.